Blogginlägg

Nu börjar miljöträningen på allvar

Valparna är nu extremt mottagliga för sociala stimuli. De är nyfikna, lägger allt de exponeras för på minnet och kan forma nya bindningar till olika individer. Det är nu man brukar påbörja den viktiga miljöträningen med valparna.

Forskning visar att valpens upplevelser under socialiseringsperioden starkt påverkar dess övriga utveckling. Valpar som inte har så mycket kontakt med människor blir ofta mindre kontaktsökande och kan vara svårare att hantera vid exempelvis träning, veterinärbesök och skötsel.

Som uppfödare har man ett stort ansvar att låta valpen vara del av familjelivet utan stödet av sina syskon. Den ska exponeras för vardagsföreteelser, människor och ljud innan rädsla reaktionerna är fullt utvecklade på allvar. Från vecka 5–6 bör kontakten med människor ökas successivt – lek, kela, lyft och ta ut varje valp på egen hand varje vecka.

Rindrosens Blixten 5 veckor

 

Miljöträna med hundvalpen

I tidig ålder är hundvalpar extremt mottagliga för sociala stimuli vilket gör det till en perfekt tid för miljöträning, det vill säga att vänja valpen vid världen omkring oss. Under miljöträningen lägger du grunden för att forma en harmonisk vuxenhund som fungerar bra i olika miljöer och med olika människor.

Miljöträning påbörjar redan hos oss – hos uppfödaren

Forskning visar att det valpen upplever under den så kallade socialiseringsperioden (den tid då valpen är som mest mottaglig för sociala stimuli) starkt påverkar dess övriga utveckling. Uppfödaren har därför ett stort ansvar att inleda miljöträningen på ett bra sätt genom att låta valpen vara en del av vardagslivet med allt vad det innebär.

Från 5–6 veckors ålder ska kontakten med människor ökas successivt. Kel, lek och hantering är viktiga inslag och bör ske även på egen hand, utan stöd av kullsyskonen. Valpar som har bristande kontakt med människor blir ofta svårare att handskas med och att dressera med någon större framgång. Så nu bjuder vi hem alla som vill komma och hälsa på. Samt att varje valp har en ”egentid” per dag med miljöträning antingen hemma eller utomhus.

Rindrosens Brix 5 veckor

Nu lär dem sig de sociala signalerna

Vid 5–7 veckor går valparna på längre upptäcktsfärder och leker intensivt med varandra och med andra flockmedlemmar, i genomsnitt hälften av sin vakna tid. De utforskar gärna sin omgivning med tänderna. Nu sker den så kallade bithämningen – hur hårt kan man bita sina syskon innan de skriker av smärta och leken avbryts? Valparna skriker dels för att det gör ont, dels för att valpar i den här åldern är lite lätt dramatiska av sig. De lär sig också hundarnas signalsystem och hur man ska umgås med varandra. Det underlättar när man har andra vuxna hundar i hemmet som också vill vara delaktiga i valparnas utveckling av de sociala signalerna och det är därför viktigt att valparna får umgås med andra hundar.

 Rindrosens Brixa 5 veckor med mamma Nixa

Tiken påbörjar avvänjningen och valparna övergår till fast föda

Tiken börjar nu tycka att valparna är jobbiga och lämnar dem ensamma längre stunder och påbörjar avvänjningen. Avvänjningen är vanligen en lugn process, men om tiken upplever valparna som påstridiga kan hon bli irriterad och säga till på skarpen. Vi överlåta mamma Nixa avgöra nu hur mycket tid hon vill vara med dem. Hon har nu börjat uppskatta gå iväg på längre promenader igen och få komma ut och röra på sig. Hon sover fortfarande hos valparna på nätterna, även om hon gärna hänger med oss på kvällarna när valparna sover.

Vid 5–6 veckors ålder äter valparna nästan som en vuxen hund, även om de fortfarande kan ha svårt att tugga alltför hård mat. De börjar försvara föremål och mat genom att morra och lägga tassen över, de skakar leksaker så som en vuxen hund skakar sitt byte och rangordningen börjar uppträda även om den förändras konstant under valparnas utveckling. Jag kan bara intyga att det nu är full fart hemma. Tur att de har en ung halvsyster som gärna leker med dem. Man måste vara med så det inte går överstyr.

Rindrosens Blixtra 5 veckor

 

 


 
 
:) ;) :D :( :O :P :| :S